Skip to main content

Financiën

Introductie Financiën

Transparantie en verantwoording zijn kernwaarden die centraal staan in de bedrijfsvoering van Vrienden Hospice Marianahof. Het is van cruciaal belang dat onze donateurs, partners en andere belanghebbenden inzicht hebben in hoe de financiële middelen worden geworven, beheerd en besteed. Dit niet alleen om een helder beeld te schetsen van onze financiële gezondheid en duurzaamheid, maar ook om het vertrouwen en de integriteit te waarborgen die nodig zijn voor het voortdurende succes van onze missie.

We zijn wettelijk verplicht om een transparante financiële rapportage te bieden. Dit helpt niet alleen bij het voldoen aan de regelgevende vereisten, maar versterkt ook onze relatie met de gemeenschap en stelt ons in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële beslissingen die we nemen.

We nodigen u uit om ons financiële document te downloaden en te bekijken. Dit documenten biedt een overzicht van onze financiële situatie, waaronder inkomsten, uitgaven, en de balans van het afgelopen jaar.

Door deze cijfers te delen, streven we naar volledige openheid en bieden we iedereen de mogelijkheid om de impact van hun steun te zien en om ons te houden aan de hoogste normen van financieel beheer en integriteit.