Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Marianahof.

Missie.

De Vrienden van Hospice Marianahof zijn er voor de gasten van het Hospice. Door wensen, materieel maar ook immaterieel, te vervullen of hier aan bij te dragen, willen wij het verblijf van de gasten zoveel als mogelijk veraangenamen. Tevens ondersteunen wij het werk en de inzet van de vrijwilligers die mede het verblijf van de gasten in het Hospice mogelijk maken.

Doel.

Het beheren van het fonds, en alles wat hiermee samenhangt, ter ondersteuning van het Hospice waarmee invulling gegeven kan worden aan onze missie.

Activiteiten van de stichting.

Verwerven van financiële middelen.

 • Giften van gasten of hun nabestaanden t.b.v Hospice Marianahof.
 • Schenkingen, erfstelling en legaten.
 • Donaties uit het bedrijfsleven.
 • Subsidies.
 • Fondswerving door georganiseerde activiteiten.

 

Beheer van de financiële middelen.

 • De ontvangen financiële middelen zullen op een betaal/spaar rekening van de stichting worden gezet.
 • De financiële middelen zullen niet speculatief worden ingezet.
 • De stichting heeft geen winstdoelstelling.
 • De stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuursleden.
 • De stichting betaalt geen zaken diners / lunches.
 • De stichting vergoedt de door het bestuur in redelijkheid gemaakte kosten.
 • De penning meester van de stichting houdt een degelijke administratie bij over de inkomsten en uitgaven.

 

Besteding financiële middelen.

 • De stichting zal deze financiële middelen alleen aanwenden voor het behalen van haar doelstelling.
 • Een aanvraag kan worden ingediend door/via de manager van het Hospice of een eventuele vervanger.
 • Een gift kan bij voorbaat bestemd worden voor een bepaalde besteding, indien deze past binnen de doelstellingen van de stichting.
 • Het bestuur neemt een besluit over een aanvraag in de eerste daaropvolgende vergadering.
 • Als bij een persoonlijke wens haast geboden is, dient de voorzitter er zorg voor te dragen dat deze per omgaande via de mail in stemming wordt gebracht bij het bestuur.
 • Het bestuur is ook gemachtigd om zelf initiatieven, als deze passen binnen de doelstelling van de stichting, uit te werken en aan de manager van het Hospice voor te stellen.

Stichting Vrienden Hospice Marianahof   Postbus 10001  4870PH Etten-Leur
Fiscaal nummer: 75.32.180  |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.